A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

K E R E S Z T Ú T

 

Molnár Alajos Családok keresztútja

 

Jézus keresztútja a családban

I. Pilátus halálra ítéli Jézust.

A család a legszigorúbb ítélkező hely.
De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más.
Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben vagy a gyermek jogán.
De ezt nem hatalmaskodó (basáskodó) uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására.
S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

II. Jézus vállára veszi a keresztet.

Minden családnak van saját keresztje.
Minden családtagnak is van saját keresztje.
Merjük-e felvenni és egymásért hordozni?
Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elfogadása. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást. Elmenekülni előle.
De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen, sőt azt akarod, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét.
Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent.
 Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

III. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt.

Az élet terhe engem is földre sújt.
A család is néha nyomasztó teher. És én is hányszor vagyok teher családom számára.
Ha mellettem elesik valamelyik családtag, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek rá úgy, mint a farizeus: "Én bezzeg nem vagyok ilyen! Saját maga okozta, viselje is a kínját!"
Meglátom-e, hogy benne, Jézus, hogy te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta, még ha a családi kötelék nem is indított volna együttérzésre.
És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek! Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek?
Segíts megérteni, Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább, családunk keresztútján sem.
 Könyörülj rajtunk, Uram!
 Könyörülj rajtunk és családjainkon!

IV. Jézus szent anyjával találkozik.

Az anyák fájdalmának állomása ez.
Az anyák titkának állomása ez.
Az anyák sorsának megszentelése ez az állomás.
Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak.
Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy mások bántják gyermekét. Úgy tud mellettünk lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka.
De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket.
És ez az irgalmas megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk.
Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele.

Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

V. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet.

Ez a családapák állomása.
Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is.
A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű.
Hiszen a teremtő Atya, saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is.
Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben.
Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől.
Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában.
Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermekei lelkével és az örök üdvösségével.
Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk.

Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.

A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szereteté.
A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szereteté.
 Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük.
Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük.
A szeretet leleményes, hirdeti Szent Pál a korintusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt, csak ne rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljuk egymástól a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt.

A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez.
A viszonzást nem váró szeretet titka ez. Nem a kamatozó szereteté, hanem a pazarlóé.
Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvedni.
Mert ha még ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném, mondja a zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól, az lesújt újra.
Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság.
A gyermek részéről elfelejtett sok-sok szülői áldozat.
Az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség.
A magukra maradt idős apák és anyák reménytelensége.
De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson arra, hogy a szeretetért sohase várj hálát, viszontszeretetet, mert a szeretetet nem kamatoztatni kell, hanem pazarolni.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

VIII. Jézus szól a síró asszonyoknak.

A könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titkának megfejtése hangzik el itt.
És ez nemcsak az asszonyok privilégiuma. "Sírjatok magatok és gyermekeitek miatt!"
Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk Istenhez, mert hűtlenek voltunk társunkhoz, mert nem szerettük eléggé a ránk bízottakat, mert saját vágyainkat akartuk mindenáron megvalósítani, mert féltünk önmagunkat egészen odaadni.
A gyermekek miatt, akiket nem vállalt világra hozni az édesanyjuk, akiket eldobott, elhagyott az önzés vagy félelem. Akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most sem szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki.
A könny nem szégyellni való dolog, hanem nagy titok.
Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni.
És nemcsak az anyákét.

Könyörülj rajtunk,
Uram! Könyörülj rajtunk és családjainkon!

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel.

A legsúlyosabb elesés állomása ez.
A másokat is magával rántó zuhanás veszélye. És a legmélyebb pontról való felkelés titka is.
A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több embertársunk és vele családja is hordozza. Legyen az alkoholista vagy a kábítószer rabja, de az önpusztító játékszenvedély is a legfontosabb szeretetkapcsolatokat zúzza szét, és rántja magával anyagilag, sőt erkölcsileg is a családot.
De a legreménytelenebb helyzetből is van kiút.
A harmadik elesésedből való felállással bíztatsz minket erre.
Beléd vetett mély hittel és bizalommal, beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni.
De adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magára a gyengét, elesettet.
Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak fel.

Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk és családjainkon!

X. Jézust megfosztják ruháitól.

Nemcsak a ruhátlanság megalázottsága, nemcsak az önmagunkból való kivetkőzés, de az önmagát elosztó szeretet állomása is ez.
Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlensége.
A divatozás által pedig éppen az ilyen elesettek iránti érzékünket veszítjük el.
De micsoda lelki szegénységre vall az önmagát lemeztelenítő szemérmetlenség vagy az önmagából kivetkőző erőszakosság.
Az önmagát csak megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától, és nem marad mit adni.
"Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott".
Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél.
Boldog házasság és család is ott terem, ahol mindnyájan a másikat akarják elsősorban boldoggá tenni és nem a saját boldogságukat keresik csupán.

Könyörülj rajtunk,
Uram! Könyörülj rajtunk és családjainkon!

XI. Jézust keresztre szegezik.

A "nincs visszaút" állomása ez.

Az összetöretés titkát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa.

Keresztre szegezettnek lenni egyenlő: elkötelezettnek lenni.

Véglegesen, egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A nincs visszaút legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása.

Keresztre szegezettnek lenni egyenlő azzal is, hogy családunk közös meggyőződését vállalom és megvallom, abban hűséggel kitartok akkor is, ha hátránnyal jár, akkor is, ha szembe kell menni az egész világgal, akkor is, ha lenéznek érte vagy maradinak tartanak, akkor is, ha bolondnak tartanak.

Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy halálát is másokért, értünk vállalta.

Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa.


Könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk és családjainkon!


XII. Jézus meghal a kereszten.


A halál titkának feltárulkozása ez az állomás.

A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb.

A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság.

A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az idős kor, a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látjuk és lázadunk.

Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. Vannak kultúrák, amelyek ki akarják iktatni a halál valódiságát az életükből.

De csak egy jó megoldás van, szembenézni vele és felvállalni Krisztussal. Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretetkapcsolatban, sőt Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb.

Krisztus halála a mi feltámadásunk.


Könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk és családjainkon!


XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik.

A gyermekét elvesztő anya állomása ez.

A természet rendjét felforgató titok.

A kereszttől való megszabadulás mégsem a végső megoldás. Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket, és nem fordítva.

Mégis hányszor felforgatja a kíméletlen halál ezt a rendet. Hány édesanya tartotta már karjában gyermekét Mária óta.
E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz.

A halált tartani ölükben, ahonnét az élet fakad?

Csak isteni magyarázat van rá: "nem hal meg örökre, fiad él, fel fog támadni". Ez az isteni válasz.

Sokszor megszabadulunk a kereszttől, de mit sem használ, ha a halál foglyai maradunk.

Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik! Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből.


Könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk és családjainkon!

 

XIV. Jézust sziklasírba temetik.

A sírok titkának állomása ez.

A földbe hulló mag bátorságának titka ez.

Az Isten hallgatásának beszédes üzenete ez.

A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja a bent levő és a kint levők egymás felé vezető útját.

A kő elhomályosítja a látást életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk.

Erősen próbára teszi hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről.

Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét.

Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, onnét az új élet gazdagsága. Legyen bátorságunk Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki benne hisz, nem hal meg örökké.

Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, amikor soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában.


Könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk és családjainkon!

 

XV. Jézus harmadnapra feltámad.

Föltámadt Jézus, te a világ kiszolgáltatottsága elől a család védő menedékébe jöttél e földre.

Erősítsd meg a mi családjainkat is, hogy menedékei legyenek tagjaiknak, és otthonos legyél bennük te magad is.

Add, hogy a család védelmében meg tudjunk küzdeni a világ rossz hatásaival, legyen erőnk a kereszt hordozására.

Taníts meg, velünk élő Jézusunk, otthonainkat megbecsülni, a családi összetartást, a szeretet és tisztelet erényét növelni, a családi értékeket megőrizni.

A szülők Szent József és a Boldogságos Szűz Mária példáját követve szeressék egymást és gyermekeiket, de mindenekelőtt téged, mennyei Atyánk.

A gyermekek az Úr Jézus őszinte, valóságos gyermeki lelkületéből tanuljanak igazi engedelmességet szüleik és mennyei Atyánk iránt.

Most különösen azokért ajánljuk fel keresztutunkat, aki családunkban a legnehezebb keresztet hordozza (rövid csendben mondjuk el, ki az).

Fogadd el egyházközségeink minden családjáért ezt a keresztutat.
Ámen.


 Könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk és családjainkon!

 

 

 

 Amilyen a nemzet lelkülete, olyan lesz neki a vezetése is! ”

Manapság elég siralmas állapotok uralkodnak a magyarság életében mind gazdaságilag, mind politikailag, mind pedig az életének más egyéb részeiben is. Elég nehéz idők járnak ránk nézve a létezés jó pár területén és ez nem csak a testet, de a lelket is megviseli az emberekben. Nagy a zűrzavar, az elkeseredés és úgy tűnik, mintha valakinek épp ez lenne az érdeke, hogy egyre nagyobbá is váljon a fejetlenség a világunkban. Vajon miért? Vajon mért kell ennek így lennie? Talán van valami héttér érdek, ami ezt a sok negatívvitást a világra szüli, vagy legalább is a világra ráerőszakolja? Mi lenne a megoldása a dolgoknak? Hogyan lehetne a sorsunkat jobbá fordítani, hogy ne a sötétség uralkodjon az életünkön, hanem a fényben tündököljön az emberiség minden egyes napja? Lehet talán pont ez a megoldás? Lehet, hogy világosságot kell gyújtani az emberekben, hogy a fény fényességénél eltűnjön minden sötétség? Mert ami kívül az van belül is.

Ha az emberekben a sötétség és a negatívvitás uralkodik az meg fog jelenni a világban is és akkor tapasztalhatjuk meg az olyan életstílust, amilyenben jelenleg kell élnünk. Ez adatott vagy ezt hoztuk létre magunk köré? Jó kérdés, egyszer biztos ki fog derülni. A negatív emberek negatív dolgokon gondolkodnak, a pozitívak a pozitívvakon. A pozitív gondolatok az élettel kapcsolatban építőleg mutatkoznak meg, míg a negatívak az élet megrekesztésén, elfojtásán, sokszor a megsemmisítésén fáradoznak. Talán akkor lehet, ez lenne az egyik megoldás az emberiség számára? Világosságot gyújtani magukban, és a világosság mentén megjelenő pozitív gondolatok, építő ötleteket nyilvánítanának ki az életünkben. Lehetséges… Valószínűleg akkor a sok probléma, ami bennünket életünk szinte minden napján közre vesz és a nemzetünkkel kapcsolatban is fellelhetőek, arra az okra vezethető vissza, hogy a negatív viselkedés, a negatív hozzáállás és a káros gondolatok, szavak, cselekvési minták mind kicsiben, mind nagyban a rossz irányba terelik el az élet menetét. Lehet azt mondani, hogy ez így nem lehet igaz, a szavaknak nincs jelentősége a viselkedésünknek nincs hatása a világra, de akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy az élet mi másképpen alakulnak, mint a mi reakcióink által? Amilyen a reakciónk olyanok a következménye is. Ki szelet vet, vihart arat. Kereshetünk ellenségeket, de a létezésünk milyenségének a következményeit éljük. Ahhoz, hogy megváltoztassuk a körülményeket, ahhoz az kell, hogy mi magunk is megváltozzunk. Nekünk kell változnunk, hogy az élet körülöttünk is változzon. Amilyen irányba változunk a szerint alakul az életünk is. Ha azt szeretnénk, hogy a nemzet sorsa jobbá forduljon, akkor mi magunknak kell jobb emberré lennünk. Mert ki szelet vet, vihart arat, de aki jó szót szól jót is fog visszakapni. 1000 bölcs között nem fog uralkodni egy szélhámos, de ezer szélhámos között a legnagyobb lesz a vezér, és lehet egy bölcs nem lesz elég a hatalmának megdöntéséhez. Annak az 1000 szélhámosnak kell majd jóvá válnia, hogy felismerje a szélhámosság hátrányait és következményeit. Minden, amit elkövetünk, egyszer visszatér hozzánk, csak elég figyelmesnek kell lennünk, hogy megértsük, hogy melyik dolgunkat miért kaptuk vissza. Jó tett helyébe jót várj, a rosszaságért meg imádkozhatsz a megváltásnál! Majd mikor az 1000 szélhámos fog lelkileg magasztosabban gondolkodni, érzelmileg pozitívabban élni, akkor nem fogják tovább szolgálni a legnagyobb szélhámos kényét és kedvét. Akkor összeroppan a hatalma, mert az emberek a viselkedésük megváltoztatásával az élethez való hozzáállásukkal megváltoztatták magukat és a saját sorsukat is. Ha egy jó emberrel találkozol és megérzed a belőle kiáradó pozitív érzelmeket kicsit talán te magad is jobbá válsz általa. Azonban mikor egy negatívval hoz össze a sors te is fusztráltá és feszülté leszel mellette. Ezért legyetek jók, ha tudtok, mert a többi nem számít. Ezért legyetek jók, ha tudtok, mert akkor körülöttetek is kicsit jobb lesz a világ. Egy negatív emberrel igazándiból nagyon nehéz pozitívnak lenni, egy pozitívval meg sokszor a negatív is kicsit jobbá válik. Akkor lehetséges, hogy a tévéken keresztül, a médiákon keresztül azért csak a szemetet és az értéktelenséget közvetítik számunkra, hogy a negatív gondolatok hassanak ránk és mi magunk is negatívak legyünk? A negatív gondolatok negatívvá tesznek minket, negatívvá teszik az életünket, és lehet, hogy akkor majd a legnegatívabb, a legnagyobb szélhámos uralkodhat felettünk? Jó emberek nem pártolják a rosszat, előbb rosszá kell tenni őket, hogy a legnagyobb rossz oldalára álljanak. Lehetséges, hogy a nemzetünkkel is éppen ezt próbálják végbe vinni? Egyre jobban lezülleszteni, egyre mélyebbre taposni a tudatlanságba, hogy a sötétségben a sötét kezek mindent megkaparinthassanak maguknak? Talán könnyen meglehet! Szerezhetnek maguknak hatalmat, pénzt, bekerülhetnek a felső tízezerbe, csilloghatnak a luxusautóikkal a nincstelenek mellett az utcákon. Csak hát utolsókból lesznek az elsők és elsőkből az utolsók! A bankszámlák egyszer kimerülnek, a pénz egyszer csak elfogy, a luxus járgány alváza elrohadhat és a nagy erőbefektetés az aljasságba nem hagy maga mögött mást, mint szenvedést és kínt. Kínt a létrehozójának és kínt a másik embernek, aki felett elkövették az aljasságokat. Kinek kell ez? Kinek jó ez? Még magának a kínzónak sem éri meg, mert ő is csak szenvedést von a fejére időleges előnyökért cserébe, melyek mind porba hullnak, a testel együtt a halálunk pillanatában. Aztán mikor majd a lelkünk ott áll az Isten előtt és meg kell majd ítélnie magát, elég rossz érzés kimondani, hogy igen Atyám vétkeztem a szeretet ellen. Ott már magyarázkodásnak helye nem lesz! Ott már késő bánat minden siránkozás és vádaskodás. Ott már te fogsz felelni életed minden részletéért. Te leszel saját hóhérod is, mert te ítéled meg majd magad a tetteid szerint! Isten a szeretet ő nem fog elítélni, csak felnyitja majd a szemed és meglátod, hogy másnak bizonyos cselekedetekkel, mit okoztál és mit hoztál létre. Öröm lesz, ha szeretetben teltek napjaid és szomorúság, ha nem tudtál szeretni. Ezért azt üzenném minden magyarnak, minden embernek minden jónak és rossznak, hogy legyetek jók, ha tudtok, mert a többi legvégül semmit sem fog számítani. Csak az, hogy hogyan éltétek az életeteket. Igyekeztetek-e az élettel kapcsolatban, békében élni, vagy feszültséget teremtettetek magatok körül?

Ki Istenének át ad mindent,

az bizalmát csak belé veti.

Az csudaképpen őrzi itt bent,

bú és kétség közt is hirdeti!

 

http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/toertenelem/245-amilyen-a-nemzet-olyan-a-vezetese

 


www.andre.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!

Elkezdődött, késleltetni nem lehet Jézus Krisztus Urunk dobogó szíve és szeretete Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Életbevágó Szombat Végérvényesen visszavonhatatlanul Vasárnap Elmélkedés Elmélkedések II.Locations of Site Visitors
websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters!